Divisie van BAWA c.s. P.1 | Rechtspraktijk BAWA c.s.

............................................WELKOM BIJ NOTARIEEL ADVIESBUREAU  NL...................................................

Algemene advisering en bemiddeling - Afwikkeling nalatenschappen - Zaakwaarneming - Estate planning - Juridische advisering en procedures - Second opinion - Bevordering van vrije markt en vestiging ook voor kandidaatnotarissen. Marktwerking in het notariaat werpt voor de klant nog nauwelijks vruchten af. De markt wordt afgeroomd door bestaande kantoren want voor de notaris geldt (nog) steeds zijn domeinmonopolie. Het oude beeld van het notariaat als een gilde van oligopolisten is (nog) niet achterhaald. Het werkelijk loslaten van de tarieven en om meer concurrentie binnen deze beroepsgroep te bewerkstelligen komt (nog) nauwelijks op gang. De Commissie Monitoring Notariaat stelt zelf dat praten over tarieven  "not done" is. Een zekere vrees voor de "deftige notaris" lijkt daar debet aan te zijn. Notarieel Adviesbureau NL is van mening dat het hele systeem van geclausuleerde vrije vestiging op de helling moet. Notarieel Adviesbureau NL biedt kansen aan kandidaat-notarissen om als vrije ondernemer een notarieel-adviesbureau te runnen en zich als zelfstandig ondernemer te vestigen. De introductie van onze dienstverleningen  zal het bestaande notariaat scherp houden en leiden tot gezonde concurrentieverhoudingen. Voor het werk van een notarieel-adviseur behoeft niemand te vrezen. Het dwingt eenieder die op dat terrein werkzaam is tot maximale inzet. Want het is niet alleen een kwestie van juridisch kunnen maar ook van beter organiseren en laagdrempelig toegang verlenen. De dienstverleningen van Notarieel Adviesbureau NL zal leiden tot springplank voor kandidaatnotarissen in Nederland. Voor info belt U naar 053 - 5723457  of Notarieeladviesbureau@mijnwww.nl of info@bawa.nl of www.bawa.nl  voor alle juridische dienstverleningen binnen alle rechtsgebieden (RECHTSPRAKTIJK BAWA)  Geukerdijk 33  7481 BX  Haaksbergen ..........................................................................................................................................................